JUL 2023

AVGUST 2023

SEPTEMBAR 2023

22.07. 18. rođendan, Anđelija, Restoran "Aleksandar", Aranđelovac
29.07. 18. rođendan, Restoran "Despot", Mladenovac
30.07. Svadba, Kristina i Žarko, Restoran "Kraljica", Aranđelovac
05.08. 18. rođendan, Natalija, Restoran "Mona Hill", Topola
06.08. Svadba, Katarina i Stefan, Restoran "Kraljica", Aranđelovac
12.08. Svadba, Jovana i Mihajilo, Restoran "Simeun", Aranđelovac
25.08. 18.rođendan, Dora, Restoran "Aleksandar", Aranđelovac
27.08. Krštenje, Konstantin, Restoran "Aleksandar", Aranđelovac
09.09. 18.rođendan, Nikola Restoran "Knjaz", Aranđelovac
15.09. Svadba, Anđela i Alan, Hotel "Kruna", Aranđelovac
17.09. Rezervisano
30.09. Krštenje i svadba, Ana i Vladan, Novi Sad

OKTOBAR 2023

NOVEMBAR 2023

DECEMBAR 2023

01.10. Svadba, Sanja i Stefan, Restoran "Simeon", Aranđelovac
08.10. Rezervisano
09.10. Rezervisano
12.10. Svadba, Bojan i Dragana, Hotel "Kruna", Aranđelovac
19.10. Veridba, Đurđa i Janko, restoran "Kralj", Aranđelovac
22.10. Svadba, Danijela i Nikola, Restoran Grand, Lazarevac
28.10. 18. rođendan, Sava, Restoran "Aleksandar", Aranđelovac
29.10. Rezervisano
30.10. 1. rođendan, Luka, Restoran "Knjaz", Aranđelovac
19.11. 18. rođendan, Minja, Restoran "Knjaz", Aranđelovac
25.11. Svadba, Miloš i Jelena, Hotel "Kruna", Aranđelovac
16.12. 18. rođendan, Dunja, Restoran "Aleksandar", Aranđelovac
22.12. 18. rođendan, Marta, Restoran "Aleksandar", Aranđelovac
24.12. 18. rođendan, Marina, Restoran "Tron", Mladenovac

JANUAR 2024

FEBRUAR 2024

MART 2024

19.01. 18. rođendan, Restoran "Knjaz", Aranđelovac03.02. 18. rođendan, Ognjen, Hotel "Kruna", Aranđelovac
04.02. Rezervisano
09.02. Rezervisano
11.02. Rezervisano

APRIL 2024

MAJ 2024

JUN 2024

25.05. Rezervisano
26.05. 18. rođendan, Milica, Restoran "Kralj", Aranđelovac
15.06. Rezervisano
30.06. Rezervisano

JUL 2024

AVGUST 2024

SEPTEMBAR 2024

21.07. 18. rođendan, Miloš, Restoran "Kralj", Aranđelovac
28.07. 18. rođendan, Luka, Hotel "Morava", Čačak
09.08. 18. rođendan, Sofija, Restoran "Simeun", Arandjelovac
24.08. Rezervisano
25.08. Rezervisano

OKTOBAR 2024

NOVEMBAR 2024

DECEMBAR 2024

06.10. Svadba, Katarina i Peđa, Restoran "Simeon", Aranđelovac17.11. Rezervisano
30.11. 18. rođendan, Dušan, Restoran "Kralj", Aranđelovac