MilicaMilica Simić, naša nova “MARATONKA”, slikom i lepom pesmom